Kontaktní informace


Dirigent:
Pavel Hryzák, pavel.hryzak@seznam.cz

Předseda sdružení:
Václav Vítek, vvitek@osz.pha6.justice.cz

Tajemník:
Miroslav Cvanciger, cvanciger@email.cz

 
Tajemník pro styk s AV ČR:

Jiří Čtyroký, ctyroky@ufe.cz

Manažer:
Vladimír Moravec, Vladimir.Moravec@praha.eu


Pokladník:
Jaroslav Chrt, jar.chrt@tiscali.cz