O Komorním orchestru Akademie (KOA)


Neprofesionální Komorní orchestr Akademie (KOA) byl založen v r. 1987 při Československé akademii věd, jejíchž několik vědeckých pracovníků - amatérských hudebníků a milovníků komorní hudby- stálo u jeho zrodu. Postupně se KOA rozrůstal (převážně o další vyspělejší amatéry, ale i o studenty či učitele hudby) až do dnešní podoby čítající  více než 40 stálých členů (ve smyčcích 12/10/6/6/3, dechy fl/ob/cl/fg/tr/cor po 2, tympány). Obsazení se přirozeně přizpůsobuje repertoáru. V současnosti je KOA samostatným občanským sdružením.

Repertoár KOA byl původně vytvářen z děl českých autorů předklasického a klasického období (Benda, Vranický, Vaňhal, Rejcha, Tomášek, Voříšek aj.), postupně se však rozšířil, a to jednak o díla světová (např. Vivaldi, Corelli, Bach, Mozart, Beethoven) a jednak o díla z pozdějších období až do současnosti (Dvořák, Janáček, Prokofjev, Suk, Britten, Debussy, Hindemith, Martinů, Kaprálová, Bernstein, Kabeláč, Zámečník). Stále však značnou část repertoáru zaujímá hudba česká.

KOA pravidelně zkouší dvakrát týdně (v prázdninovém období jednou týdně)  a vystupuje na veřejnosti zhruba šestkrát ročně. Kromě samostatných veřejných koncertů pořádaných samostatně nebo se spřátelenými pěveckými sbory připravuje četná vystoupení na významných neveřejných shromážděních pro potřeby Akademie věd ČR . Spolupracuje se špičkovými sólisty-profesionály (houslista B. Matoušek, barytonista I. Kusnjer)  i s vyspělými studenty konzervatoře či AMU, k provedení oratorních děl se pravidelně spojuje s vokálními sbory (sbor sv. Ducha, Smíšený pěvecký sbor J. Vycpálka, Mikrochor, dětský sbor Chorus Angelus sbm. Karla Louly a Lukáše Prchala, Labyrint sbm. Lenky Charvátové aj.).

Od založení až do konce r. 2003 stál v čele KOA jeho zakladatel a šéfdirigent Ing. Miroslav Bašta. V r. 2004 převzal taktovku šéfdirigenta Pavel Hryzák. Jeho příchod přinesl výrazné změny v dramaturgii koncertů s důrazem na hudbu 20. století, což se projevilo i v postupné obměně členské základny a rozšíření jeho instrumentální struktury.

 

Nejbližší koncerty, které právě připravujeme